Protokoll!

På inrådan av Västra distriktet (SBK) finns protokollen fortsättningsvis i klubbstugan


Välkommen att kontakta styrelsen om du önskar läsa