Instruktörer

070-6530448


0736891255


Annika Jansson


Allmänlydnadsinstruktör- SBK 2013

Retrieverinstruktör- Hundens hus 2014

Hundens beteende- SKK 2015

Tag-teach instruktör lev 1 - Eva Bertilsson 2015

Vidareutb. för instruktörer enligt boken "Apportering till vardag och fest" - Klickerförlaget 2016

Beteendeutredare - Aktiv hund 2017

Spårinstruktör - Aktiv Hund 2018

Ledarutveckling 1, 2 & 3- Studiefrämjandet

Vidareutbildning för instruktörer- Eva Bodfäldt 2018

Blygerkurs för yrkesverksamma - Jessica Mann 2019

Läsa hund - Hundens hus 2019

Beteendevetare- Hundens hus - 2020

Belöningsutveckling - Klickerklok -2020

Balansbollsinstruktör steg 1 & 2 - Svenska fysopterapiskolan -2020

Bästa starten - Maria Brandel & Siv Svendsen - 2021

Dogparkourinstrukör - Dogparkour Sweden - 2022

Berikningsinstruktör - Attityd Hundkunskap - 2022

Kantarellsöksinstruktör - Hundens hus - 2022

Spel & Lekar - Hundens hus 2023

Klickertränarutbildning - Dina Doctermann/ Veslös Hundesport - 2023

Klickerinstruktör - Hund helt enkelt - 2023Helena Karlsson


Instruktörsubildning - Aktiv Hund 2016 

Rallylydnadsinstruktör - Aktiv Hund 2018

Pedagogiskt ledarskap - Kommunal vuxenutbildning -2012

Ledarutveckling 1 - Studiefrämjandet

Läsa hund - Hundens hus 2019

Beteendevetare - Hundens hus - 2020

Balansbollsintruktör steg 1 & 2 - Svenska fysioterapiskolan - 2020

Noseworkinstruktör - Hundens hus - 2021

Stresspaketet - Hundsteg -2022

Modig och stark - Hundsteg - 2022

Bästa starten - No limit obedience - 2022

Spel & Lekar - Hundens hus - 2023


Mira Bacova


- Hundinstruktör, Hundens Hus 2016
- Personspårinstruktör, Hundens Hus 2018
- Hundpsykolog, Hundens Hus 2018
- Rallylydnadinstruktör (Nybörjarklass), Hundens Hus 2019
- Viltspårinstruktör, Hundens Hus 2019
- Hundfrisör, Hundens Hus 2020
- Rallylydnadinstruktör (Fortsättningsklass), Hundens Hus 2020
- Spel & Lekar, Hundens Hus 2020
- Agilityinstruktör, Hundens Hus 2022

- Bästa starten - Maria Brandel & Siv Svendsen 2022
- Bäst var dag - Maria Brandel & Siv Svendsen 2023

Camilla Andreásson Berg


Utbildningar:

Ungdomshandledare, SBK 2002

Specialkurs Valp, SBK, 2004

Allmänlydnadsinstruktör, SBK, 2004

Mera Mentalkunskap, M3, SBK, 2005

SMART Handledare- Service och signalhundsförbundet -21

BUS Handledare - Service och signalhundsförbundet - 2022

Problemhundar - Anders Hallgren - 2022

Hoopers - Hundiagården - 2023

Master för hundpsykologer - Hundsteg - Pågående

Vidareutb. för instruktörer i Bruks-spår, uppletande och tävlingsförberedelser -SBK - 2023

Allesvansrätten - SBK - 2023


Marika Willhed

Hundinstruktör - Royal dog education 2022

Berikningsinstruktör - Attityd hundkunskap 2022

-Bäst var dag - Maria Brandel & Siv Svendsen 2023