Föreläsning 
Foto:Patrik Bergenstav

Copyright © Munkedals Brukshundklubb 2016           Webansvarig Diana Nilssone