Föreläsning 

FÖRELÄSNING OM BERIKNING!
Tisdag 12/3 kl 18.00-ca20.00
Föreläsare: Annika Wadsö

Berikning innebär för hunden att man ökar dess välfärd genom att tillföra eller förändra något i hundens liv som bidrar till att hunden får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden i större grad.
Enligt lag ska våra hundar ha möjlighet att bete’ sig naturligt. Berikning kan delas in i 6 kategorier (födo-, miljö-, doft-, social-, fysisk- & kognitiv berikning ) där man kan titta på varje kategori och antingen tillföra eller förändra något i syfte att öka hundens välmående - både fysiskt och mentalt.

Kostnad: 200kr Betalas till BG 5627-3402 senast 5/3. Märk betalningen med ditt namn och föreläsning.

Vi bjuder på fika!

Plats: Munkedals Brukshundklubb

Välkommen med din anmälan till Annika Jansson 070-6530448, trummisannika@hotmail.com senast 5/3Foto:Patrik Bergenstav

Copyright © Munkedals Brukshundklubb 2016           Webansvarig Diana Nilssone